Aveți întrebări? salut@bruderland.ro

Coș de cumpărături

Nu există produse în coșul dvs.

Termeni şi condiții

ai magazinului online Bruderland.ro Petr Valenta cu sediul în Vyskytná 181, 394 05, Republica Cehă, număr de identificare: 76517420, PFA înregistrată în Registrul comercial pentru vânzarea de produse prin intermediul magazinului on-line aflat la adresa web www.bruderland.ro

 1. Dispoziții introductive
  1. Acești termeni şi condiții (denumiți în continuare numai "termeni şi condiții") ai PFA Petr Valenta cu sediul în Vyskytná 181, 394 05, Republica Cehă număr de identificare: 76517420, înregistrată ca PFA în Registrul Comerțului (denumită în continuare numai "vânzător“), în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 Legea nr. 89/2012 MO., Codul civil (denumită în continuare numai "codul civil“), reglementează drepturile şi obligațiile reciproce ale pârților, apărute în asociere sau în baza contractului de vânzare-cumpărare (denumit în continuare numai "contract de vânzare-cumpărare") încheiat între vânzător şi altă persoană fizică (denumită în continuare numai "cumpărător") prin intermediul magazinului on-line al vânzătorului. Magazinul on-line este administrat de vânzător pe un site web aflat la adresa de internet www.bruderland.ro (denumit în continuare numai „site-ul web“), prin intermediul interfețe web a site-ului web (denumită în continuare numai "interfața web a magazinului").
  2. Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care, la comanda bunurilor, acționează ca parte a activității sale de afaceri sau ca parte a profesiei sale independente.
  3. Prevederi diferite faţă de termeni şi condiții pot fi convenite în cadrul contractului de vânzare-cumpărare. Astfel de prevederi diferite din contractul de vânzare-cumpărare sunt prioritare în faţă acestor termeni şi condiții.
  4. Termenii şi condițiile sunt parte integrală a contractului de vânzare. Contractul de vânzare şi termenii şi condițiile sunt redactate în limba cehă.
  5. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba cehă. Vânzătorul poate să modifice şi să completeze termenii şi condițiile. Această prevedere nu afectează drepturile şi obligațiile rezultate în decursul valabilității enunțului anterior al termenilor şi condițiilor.
 2. CONTUL DE UTILIZATOR
  1. Cumpărătorul poate accesa interfața pentru utilizatori în baza unei înregistrări efectuate pe site-ul web. Cumpărătorul poate efectua comenzi de produse din interfața de utilizator a sa (denumită în continuare numai "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web permite, cumpărătorul poate efectua comenzi de produse direct din interfața web a magazinului şi fără o astfel de înregistrare.
  2. Cumpărătorul are obligația de a introduce numai date corecte şi veridice atunci când se înregistrează pe site-ul web. Cumpărătorul are obligația de a-şi actualiza datele din contul de utilizator de fiecare dată când apar modificări. Vânzătorul va considera ca şi corecte datele specificate de cumpărător în contul de utilizator şi în comanda de produse.
  3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator şi o parolă. Cumpărătorul are obligația de a păstra confidențialitate referitor la informațiile necesare pentru accesul său în contul de utilizator.
  4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților accesul la contul său de utilizator.
  5. Vânzătorul are dreptul de a anula un cont de utilizator, în special în cazul în care un cumpărător nu folosit acest cont de peste 1 an sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile contractuale (inclusiv termenii şi condițiile).
  6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul există posibilitate ca acest cont de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special datorită intervențiilor de întreținere hardware şi software la echipamentele vânzătorului sau ale altor terțe persoane.
 3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE V NZARE-CUMPĂRARE
  1. Toate prezentările produselor plasate în interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Nu se aplică prevederile § 1732 alin. 2 din codul civil.
  2. Interfața web a magazinului conține informații despre produse, inclusiv preturile pentru produsele individuale și costurile de returnare a produselor, dacă acestea, prin natura lor, nu pot fi returnate prin poștă obișnuită. Prețurile produselor sunt TVA şi cu toate celelalte taxe incluse. Prețurile produselor sunt valabile tot timpul cât sunt afișate în interfața web a magazinului . Prin aceste prevederi nu se limitează dreptul văzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în baza unor condiții negociate în mod individual.
  3. Interfața web a magazinului include și informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor specificate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.
  4. Pentru a comanda produse, cumpărătorul completează un formular de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:
   • produsul comandat (cumpărătorul "introduce" produsul comandat în coșul de cumpărături electronic din interfața web a magazinului,
   • modul de plată a prețului de achiziție al produsul, date referitoare la modul de livrare dorit pentru produsul comandat şi
   • informații despre costurile aferente livrării produselor (toate acestea denumite în continuare numai „comandă“).
  5. Înainte de a se trimite comanda, vânzătorul permite cumpărătorului să verifice şi să modifice datele introduse de cumpărător în comandă, aceasta în scopul ca cumpărătorul să aibă posibilitatea de a depista şi corecta eventualele erori apărute în timpul completării comenzii. Cumpărătorul trimite comanda făcând clic pe butonul " comandă". Vânzătorul va considera ca şi corecte datele specificate în comandă. Vânzătorul îl informează neîntârziat pe cumpărător despre primirea comenzii printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail specificată de cumpărător în contul de utilizator sau în comandă (în continuare numai "adresa e-mail a cumpărătorului").
  6. În funcție de caracterul comenzii (cantitate de produse, valoarea prețului de achiziție, costuri de transport presupuse), vânzătorul poate solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară (cum ar fi în scris sau telefonic).
  7. Relația contractuală dintre vânzător şi cumpărător apare prin primirea comenzii (acceptare) care este trimisă de vânzător cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.
  8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanță pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul va suporta singur costurile apărute la utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanță (costuri pentru conexiunea de internet, costuri pentru apeluri telefonice), aceste costuri nediferențiind de tarifele de bază.
 4. PREȚUL PRODUSULUI ŞI CONDIȚII DE PLATĂ
  1. Prețul produsului şi costurile aferente livrării produsului conform contractului de vânzare-cumpărare poate fi plătit de cumpărător în următoarele moduri:
   • în numerar, prin ramburs la locul de predare stabilit de cumpărător în comandă;
   • non-numerar, prin virament bancar în contul vânzătorului IBAN RO70RNCB0090167903770001, deschis la Banca Comercială Română (denumit în continuare numai „contul vânzătorului“);
   • non-numerar cu un card de plată;
  2. Cumpărătorul are obligația ca împreună cu prețul de achiziție să plătească şi valoarea convenită a costurilor aferente ambalării şi livrării. dacă nu se specifică altfel, prin aceasta se înțelege în continuare prețul de achiziție şi costurile aferente livrării produselor.
  3. Vânzătorul nu va solicita de la cumpărător niciun avans sau o altă plată similară. Acest lucru nu influențează prevederile art. 4.6 din termeni şi condiții, privind obligativitatea de plată anticipată a prețului de achiziție a produselor.
  4. În cazul plății în numerar sau la ramburs prețul de achiziție se plătește la preluarea produselor. În cazul plății în non-numerar prețul de achiziție se plătește în 7 zile de la încheierea contractului de vânzare cumpărare. În cazul plății în non-numerar cumpărătorul are obligația de a achita prețul de achiziție specificând simbolul variabil (descrierea plății) al plății.
  5. În cazul plății în non-numerar obligația cumpărătorului de a achita prețul de achiziție este îndeplinită în momentul în care suma respectivă a intrat în contul vânzătorului.
  6. În cazul în care cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a comenzii (art. 3.6), cumpărătorul are dreptul de a solicita plata anticipată a prețului de achiziție, anterior expedierii produselor către cumpărător. Nu se aplică prevederile § 2119 alin. 1 din codul civil.
  7. Eventualele reduceri de preț oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.
  8. Dacă relațiile comerciale necesită sau dacă este prevăzut de reglementări legale generale obligatorii, vânzătorul va emite o factură cumpărătorului pentru plățile efectuate. Vânzătorul este plătitor de TVA. Vânzătorul emite factura către cumpărător după achitarea prețului de achiziție al produselor şi o trimite sub formă electronică prin e-mail cumpărătorului.
  9. Conform legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. Totodată, este obligat să înregistreze încasările primite online la administratorul fiscal; în cazul unei defecțiuni tehnice, în termen de cel mult 48 de ore.
 5. REZILIEREA CONTRACTULUI DE V NZARE-CUMPĂRARE
  1. Cumpărătorul ia la cunoștință că, în conformitate cu § 1837 din codul civil, printre altele, nu poate denunța contractul de vânzare-cumpărare pentru livrarea de produse care au fost adaptate conform cerințelor cumpărătorului, pentru livrarea de produse perisabile sau care au foste amestecate cu alte produse după livrare, pentru livrarea unor produse în ambalaj închis, pe care consumatorul l-a desfăcut şi , din motive de igienă, acestea nu mai pot fi returnate.
  2. Dacă nu este vorba despre un caz specificat în art. 5.1 din Termeni şi condiții sau despre un caz n care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi reziliat, în conformitate cu § 1829 din Codul civil, cumpărătorul are dreptul de a denunța contractul în termen de paisprezece (14) zile de la preluarea produselor, iar în cazul în care obiectul contractului constă din livrări de produse multiple, acest termen începe să se scurgă după ultima livrare de produse. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat mai sus. Pentru a rezilia contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul pus la dispoziție de vânzător, formular care constituie o anexa a termenilor şi condițiilor. Cumpărătorul poate trimite rezilierea contractului de prestare servicii, printre altele, la unitatea de lucru a vânzătorului sau la adresa e-mail a acestuia salut@bruderland.ro.
  3. În caz de denunțare a contractului de vânzare-cumpărare cf. art. 5.2 din termeni şi condiții, acesta se anulează de la început. Produsele trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la denunțarea contractului de către cumpărător. În caz de denunțare a contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător, acesta suportă toate costurile aferente returnării produselor la vânzător, chiar dacă produsele, prin caracterul lor, nu pot fi returnate pe cale poștală obișnuită.
  4. În caz de denunțare a contractului de vânzare-cumpărare cf. art. 5.2 din termeni şi condiții, în cel mult paisprezece (14) zile de la denunțare, vânzătorul va returna banii primiți cumpărătorului în același mod în care i-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are dreptul, de asemenea, de a returna beneficiile oferite cumpărătorului încă de la returnarea bunurilor sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu acesta şi nu implică costuri suplimentare pentru cumpărător. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului banii primiți, înainte ca acesta să returneze produsele sau să demonstreze că produsele au fost expediate către vânzător.
  5. Vânzătorul are dreptul să calculeze daunele interese împotriva cererii cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.
  6. În cazurile în care, în temeiul prevederilor § 1829 alin. 1 din Codul civil, cumpărătorul are dreptul de a denunța contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul are şi el dreptul de a rezilia un astfel de contract până la preluarea produselor de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna imediat cumpărătorului prețul de achiziție, non-numerar, într-un cont bancar stabilit de cumpărător.
  7. Dacă cumpărătorului primește un cadou împreună cu mărfurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția de denunțare, astfel, dacă cumpărătorul denunță contractul de vânzare-cumpărare, contractul cadou pentru un astfel de cadou încetează să fie eficient și cumpărătorul este obligat să returneze cadoul primit.
 6. TRANSPORTUL ŞI LIVRAREA PRODUSELOR
  1. În cazul în care metodă de transport este convenită în baza unei cerințe speciale a cumpărătorului, acesta suportă riscurile şi costurile suplimentare asociate cu acest mod de transport.
  2. În cazul în care vânzătorul este obligat să livreze produsele în locul specificat de cumpărător în comandă, în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.
  3. Dacă, din motive de necesitate a cumpărătorului, este necesar să se livreze produsele în mod repetat sau într-un alt mod decât cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, respectiv, costurile asociate cu altă metodă de livrare.
  4. La preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul are obligația de verifica integritatea ambalajului produselor şi trebui să anunțe îl imediat pe transportator dacă depistează orice defect. În cazul în care se depistează o deteriorare a ambalajului care indică intenția de a se ajunge la conținutul coletului, cumpărătorul poate să nu preia coletul.
  5. Alte drepturi și obligații ale părților cu privire la transportul produselor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta.
 7. DREPTURI CARE DECURG DIN REALIZAREA NECORESPUNZĂTOARE
  1. Drepturile şi obligațiile pârților referitoare la reclamații sunt guvernate de legislația general aplicabilă (în special de prevederile § 1914 până la 1925, § 2099 până la 2117 şi § 2161 până la 2174 din Codul civil şi din Legea nr. 634/1992 MO., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).
  2. Vânzătorul este responsabilă în faţă cumpărătorului de faptul că produsul nu are defecte. Vânzătorul este responsabilă în faţă cumpărătorului mai ales pentru faptul că la preluarea:
   1. produsul are proprietăți şi este adecvat scopului pe care pârțile l-au convenit; în cazul în care lipsește o astfel de convenție, produsul are proprietățile specificate de către vânzător sau producător şi pe care cumpărătorul le aștepta, având în vedere natura produsului şi în baza publicității pentru acestea,
   2. produsul este potrivit pentru scopul specificat de către vânzător sau pentru scopul în care se utilizează în mod curent,
   3. produsul corespunde calității sau execuției mostrei ori originalului, dacă execuția sau calitatea au fost determinate în baza unei mostre sau a unui original contractat,
   4. produsele sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
   5. produsele corespund cerințelor legislației aplicabile.
  3. Prevederile specificate în art. 7.2 din termeni şi condiții nu se aplică pentru produsele vândute la un preț redus datorită unui defect, pentru care prețul redus a fost convenit, pentru produsele uzate în urma utilizării convenționale, pentru produsele uzate care prezintă defecte ca urmare a utilizării sau uzurii corespunzătoare, pe care produsele o aveau la preluarea de către cumpărător sau dacă nu decurge din caracterul produselor.
  4. În cazul în care apare un defect la produs în termen de șase luni de la preluare, se va considera că bunul a avut defect la preluare. Cumpărătorul are dreptul să reclame în 24 de luni de la preluare un defect la un bun de larg consum.
  5. Cumpărătorul își exercită dreptul la reclamație la vânzător, la adresa unității, unde preluarea reclamației este posibilă având în vedere sortimentul de produse vândute, eventual şi la sediu sau locul de desfășurare a activității.
  6. Alte drepturi și obligații ale pârților, legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte, pot fi reglementate de regulamentul de reclamare al vânzătorului.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor numai după plata integrală a prețului produselor.
  2. În temeiul § 1826 alin. 1 lit. e) din codul civil, vânzătorul, în relație cu cumpărătorul, nu este obligat prin niciun cod de conduită.
  3. Soluționarea reclamațiilor consumatorilor este asigurată de vânzător prin intermediul adresei de e-mail salut@bruderland.ro. Vânzătorul trimite informări privind soluționarea reclamațiilor la adresa cumpărătorului de unde reclamația a fost trimisă.
  4. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de cumpărare este responsabilitatea Inspecției Comerțului Cehe, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numărul ID: 000 20 869, adresa de internet: https: //adr.coi.cz/cs. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător din contractul de cumpărare.
  5. Centrul European al Consumatorului Republica Cehă, cu sediul social Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact conform Regulamentului Parlamentului European și Consiliului (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor).
  6. Vânzătorul este autorizat să vândă bunurile pe baza unei licențe comerciale. Oficiul pentru eliberarea licențelor comerciale desfășoară controale desfășoară în limitele competenței sale. Supravegherea în domeniul datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Inspecția cehă a comerțului, în limita competențelor sale, efectuează controlul asupra respectării Legii nr. 634/1992 MO., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
  7. Prin aceasta, cumpărătorul își asumă riscurile de modificare a circumstanțelor în temeiul § 1765 alin. 2 Codul civil.
 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de Cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul executării Contractului de achiziție, în scopul negocierii prezentului Contract și în scopul îndeplinirii obligațiilor de drept public ale Vânzătorului prin intermediul unui document separat.
 10. TRIMITEREA DE INFORMĂRI COMERCIALE ŞI STOCAREA DE COOKIES
  1. Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și, de asemenea, este de acord să primească comunicări comerciale din partea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de Cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale prin intermediul unui document separat.
  2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookies în computerul său. În cazul în care achiziția pe site-ul web se poate realiza şi obligațiile contractuale ale vânzătorului se pot respecta fără a se stoca cookies în computer, cumpărătorul poate retrage acordul dat prin propoziția anterioară.
 11. PREDAREA
  1. Cumpărătorul poate primi corespondența la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 12. DISPOZIȚII FINALE
  1. Dacă relația bazată pe contract de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), atunci pârțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului așa cum rezultă din reglementările legale generale obligatorii.
  2. În cazul în care o prevedere din termeni şi condiții devine invalidă, ineficientă sau neaplicabilă, va fi substituită ci o prevedere care este cea mai apropiată asemănătoare ca sens. Invaliditate sau ineficiența unei astfel de prevederi nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.
  3. Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv termenii şi condițiile sunt arhivate în format electronic de către vânzător şi nu sunt publice.
  4. Un model de formular de retragere din contractul de achiziție este anexat la termenii și condițiile de vânzare.
  5. Date de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Vyskytná 181, adresa de e-mail salut@bruderland.ro, telefon +420 735 053 473.

În Vyskytná, la data de 1.1.2021

Logare inchide

Cookie-uri

Compania noastră utilizează fișiere cookie pentru buna funcționare a magazinului dvs. electronic preferat, pentru adaptarea conținutului site-ului web la nevoile dvs., în scopuri statistice și de marketing. Făcând clic pe acest buton, de acordați acceptul pentru colectare și prelucrare, iar noi vă vom oferi cea mai bună experiență de cumpărături.

Setările dvs. pentru cookie-uri

Aici aveți posibilitatea de a personaliza cookie-urile în conformitate cu preferințele dvs. pentru a le configura ulterior mai detaliat sau a le dezactiva oricând în secțiunea dedicată a site-ului web.

Cookie-urile tehnice sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web și a tuturor funcțiilor pe care acesta le oferă.

Efectuăm personalizarea în funcție de produsele pe care le vizualizați. Ajustăm apoi conținutul afișat în funcție de ceea ce vă interesează.

Aceste cookie-uri ne permit să măsurăm performanța site-ului nostru web și, cu ajutorul datelor obținute, putem îmbunătăți experiența de cumpărături pentru clienții noștri.

Aceste module cookie sunt utilizate de rețelele de publicitate și sociale, inclusiv de Google, pentru a transmite date personale și pentru a personaliza anunțurile, astfel încât acestea să fie mai relevante pentru dumneavoastră.